ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivého přípravku Ozempic - aktualizace ze dne 8.9.2023

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Ozempic, 0,25mg/10ml, inj., Ozempic, 0,5mg/10ml. inj. a Ozempic, 1mg/10ml, inj.  

SÚKL obdržel od polské regulační autority informaci o výskytu padělků léčivých přípravků Ozempic, 0,25mg/10ml, inj., Ozempic, 0,5mg/10ml, inj. a Ozempic, 1mg/10ml, inj., v prezentaci 100 ml lahvička. Čísla šarže nebyla na baleních uvedena. Padělaná balení byla zachycena na území Polska.

Léčivý přípravek Ozempic v uvedeném obalu, 100 ml lahvička, není v ČR registrován.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelými nabídkami léčivých přípravků Ozempic, 0,25mg/10ml, inj., Ozempic, 0,5mg/10ml. inj. a Ozempic, 1mg/10ml, inj. ve 100 ml lahvičkách a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

1. 9. 2023

Aktualizace ze dne 8.9. 2023

SÚKL obdržel od polské regulační autority aktuální informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Ozempic, 2 mg, inj.