ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivého přípravku Ozempic 1mg podezřelých z padělání.  

Brazilská regulační autorita zasílá informaci o výskytu balení léčivého přípravku Ozempic 1mg, šarže č. MP5C960, exp. 05/2025, podezřelých z padělání. Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie.  

Léčivý přípravek Ozempic 1mg je v ČR registrovaný centralizovaným postupem. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. 

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Novo Nordisk A/S, Dánsko, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána na trh v ČR.  

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením léčivého přípravku Ozempic 1mg, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti 

8. 6. 2023