ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Oxaliplatin Solution AqVida

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Oxaliplatin Solution AqVida 50 mg - 5 mg/ml a Oxaliplatin Solution AqVida 100 mg - 5 mg/ml.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivých přípravků Oxaliplatin Solution AqVida 50 mg - 5 mg/ml, inf. cnc. sol., šarže č. AF190402, doba použitelnosti 11/2023 a Oxaliplatin Solution AqVida 100 mg - 5 mg/ml, inf. cnc. sol., šarže č. AG190302, doba použitelnosti 03/2023. Padělaná balení byla identifikována na území Arménie. Uvedená čísla šarží odpovídají originálním číslům šarží výrobce.

Výše uvedené léčivé přípravky nejsou v ČR registrovány a dotčené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými léčivými přípravky Oxaliplatin Solution AqVida 50 mg - 5 mg/ml a Oxaliplatin Solution AqVida 100 mg - 5 mg/ml, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti 

26.2.2021