ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Noristerat®

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Noristerat® 200 mg/ml, solution for injection.  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělaných balení léčivého přípravku Noristerat® 200 mg/ml, solution for injection, šarže číslo XB30R0C, doba použitelnosti 05/2026. Padělaná balení byla zachycena na území Mexika.

Léčivý přípravek Noristerat® 200 mg/ml, solution for injection není v ČR registrován. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Noristerat® 200 mg/ml, solution for injection, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti

9.6.2023