ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin 300UI

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Norditropin 300UI.   

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělaných balení léčivého přípravku Norditropin 300UI, čísla šarží 8-5608G a 12F8673. Padělky byly zachyceny pravděpodobně na území Brazílie. 

Léčivý přípravek Norditropin 300UI není v ČR registrovaný, uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.   

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s uvedenou šarží léčivého přípravku Norditropin 300UI, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

  

Oddělení závad v jakosti 

13. 1. 2023