ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin Flexpro

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Norditropin Flexpro.   

SÚKL obdržel od Brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin Flexpro, šarže Lk96m38Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie. 

Léčivý přípravek Norditropin Flexpro není v ČR registrován. Dotčená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Norditropin Flexpro, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

    

Oddělení závad v jakosti 

8. 8. 2022