Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin Somatropina 300UI

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Norditropin Somatropina 300UI.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin Somatropina 300UI identifikovaného na území Brazílie. 

Držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Norditropin® potvrdil, že název Norditropin Somatropina 300UI není originálním názvem přípravku a jedná se tedy o padělek.

Léčivý přípravek Norditropin Somatropina 300UI nebyl identifkován mezi obchodovanými léčivými přípravky, ani jako neregistrovaný. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedeným léčivý přípravkem Norditropin Somatropina 300UIa to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

Oddělení závad v jakosti 

11.12.2020