Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin Nordiflex

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Norditropin Nordiflex.  

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin Nordiflex, 30 mg, dotčené šarže ani doba použitelnosti nejsou známy.

Padělaná balení byla pravděpodobně nalezena na území Brazílie.

Léčivý přípravek Norditropin Nordiflex, 30 mg není v uvedené síle v ČR registrován.


Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedeného léčivého přípravku Norditropin Nordiflex, 30 mg, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti
16. 3. 2020