Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml inj. sol.

SÚKL obdržel od bulharské regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml, inj. sol.  

Bulharská regulační autorita informuje o záchytu padělku léčivého přípravku Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml, inj. sol., č.š. DC80754, doba použitelnosti 11/2017.

Padělaná balení byla zachycena na území Bulharska. Číslo šarže neodpovídá originálním číslům šarží výrobce. Padělaná balení byla v turecké jazykové verzi.

Dle vyjádření držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml inf. sol., společnosti Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko, nebyla dotčená šarže uvedena na trh v České republice. Předmětná šarže nebyla identifikována ani v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek Norditropin SimpleXx je v České republice registrován a používá se k léčbě poruch růstu u dětí a jako náhrada růstového hormonu u dospělých.

 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoli informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti
2. 9. 2015