Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Nolvadex-D

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Nolvadex-D, tbl. flm. 30 x 20 mg.  

SÚKL obdržel od thajské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Nolvadex-D, tbl. flm. 30 x 20 mg, šarže číslo PF473, doba použitelnosti 04/2023

Padělaná balení byla zachycena na území Thajska.

Léčivý přípravek Nolvadex-D není v ČR registrován a předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedeného léčivého přípravku Nolvadex-D, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

22.7.2020