ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Mesporin - 1000 IV

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Mesporin-1000 IV, 1000 mg inj.+inf. pso. lqf. 1.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělků léčivého přípravku Mesporin-1000 IV, 1000 mg inj.+inf. pso. lqf. 1., číslo šarže IB21-003, doba použitelnosti 04/2024.

Padělaná balení byla zachycena na území Iráku, číslo šarže neodpovídalo originálnímu číslu šarže výrobce. Porovnáním s retenčními vzorky byla balení potvrzena jako padělaná.

Léčivý přípravek Mesporin-1000 IV, 1000 mg inj.+inf. pso. lqf. 1 není v ČR registrován, uvedená šarže nebyla identifikována pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Mesporin-1000 IV, 1000 mg inj.+inf. pso. lqf. 1, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

20.9.2021