ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Masteron Drostanolone Propionate Injection

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Masteron Drostanolone Propionate Injection 1000mg/10mL.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Masteron Drostanolone Propionate Injection 1000mg/10mL, šarže číslo LT-91332 s dobou použitelnosti 10/2024.  

Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie. 

Léčivý přípravek Masteron Drostanolone Propionate Injection 1000mg/10mL není v ČR registrován a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Masteron Drostanolone Propionate Injection 1000mg/10mL, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

     

Oddělení závad v jakosti

10. 3. 2022