Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Lysodren

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Lysodren 500 mg, tbl. nob.  

SÚKL obdržel od ukrajinské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Lysodren 500 mg, tbl. nob., šarže číslo 6J04317, s dobou použitelnosti 06/2019 a šarže číslo 3V04873, s dobou použitelnosti 02/2020. Padělaná balení byla zachycena na území Ukrajiny. 

Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek Lysodren 500 mg, tbl. nob. je v ČR registrován centralizovaným postupem Společenství a je indikován k symptomatické léčbě pokročilého (operativně neodstranitelného, metastazujícího nebo recidivujícího) karcinomu kůry nadledvin (ACC).

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Lysodren 500 mg, tbl. nob. a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

2.12.2021