ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Limustin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Limustin, 1.0mg  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Limustin, 1.0mg, šarže 129B0219, doba použitelnosti 12/2023.

Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Mexika. 

Léčivý přípravek Limustin, 1.0mg není v ČR registrován a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Limustin, 1.0mg a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti

20.10.2021