ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Lemtrada

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Lemtrada (alentuzumabe), 10mg/ml.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku přípravku Lemtrada (alentuzumabe), 10mg/ml, šarže 7BK1221 s datem expirace 10/2024. Padělek byl zachycen pravděpodobně na území Brazílie.

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Sanofi Belgium, Belgie, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Léčivý přípravek Lemtrada je v ČR registrovaný. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Lemtrada (alentuzumabe), 10mg/ml, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti 

28. 3. 2023