ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ivosinib

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Ivosinib, 250mg cps. 28 .   

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Ivosinib, 250mg cps. 28. Číslo šarže není známo.

Léčivý přípravek Ivosinib, 250mg cps. 28 není v ČR registrován.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením léčivého přípravku Ivosinib, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

  

Oddělení závad v jakosti 

18. 1. 2024