ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Invanz 1g

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Invanz 1g.   

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Invanz 1g, velikost balení 1 lahvička, šarže č. S029842, doba použitelnosti 30.6.2021 a šarže č. T018324, doba použitelnosti 22.2.2023. 

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Nizozemsko, potvrdil, že uvedené šarže nebyly dodány na trh v ČR.

Léčivý přípravek Invanz, 1g, velikost balení 1 lahvička je v ČR registrován. Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Skyrizi 75 mg, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

1.11.2022