ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Imunoglobulin - aktualizace ze dne 25.1.2022

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Imunoglobulin 5 g/100 ml, inj. sol.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Imunoglobulin 5 g/100 ml, inj. sol, šarže č. 353 B 20045, doba použitelnosti 14/06/2023 uvedené na vnitřním obalu a šarže č.  353 A 20049, doba použitelnosti 14/06/2023 uvedené na vnějším obalu. Padělaná balení byla zachycena na území Brazílie.

Léčivý přípravek Imunoglobulin 5 g/100 ml, inj. sol. není v ČR registrován a uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedených šarží léčivého přípravku Imunoglobulin 5 g/100 ml, inj. sol., a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.  


Oddělení závad v jakosti

14.01.2022 

 

Aktualizace ze dne 25.1.2022

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu dalších balení padělku léčivého přípravku Imunoglobulin 5 g/100 ml, inj. sol, šarže č. 353 B 20045, doba použitelnosti 14/06/2023 uvedené na vnitřním obalu a šarže č. 353 A 20048, doba použitelnosti 13/06/2023 uvedené na vnějším obalu. Padělaná balení byla zachycena na území Brazílie.