ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Hydromorphon Ethypharm Kalceks

SÚKL upozorňuje na výskytu padělku léčivého přípravku Hydromorphon Ethypharm Kalceks, 2mg/ml.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Hydromorphon Ethypharm Kalceks, 2mg/ml, šarže číslo 50430522, doba použitelnosti 11/2024. Padělané balení bylo zachycena na území Nemecka.

Léčivý přípravek Hydromorphon Ethypharm Kalceks není v ČR registrován a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Hydromorphon Ethypharm Kalceks, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

19. 6. 2024