Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Herceptin 150 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt léčivého přípravku Herceptin 150 mg, 150 mg inf. plv. csl. 1 podezřelého z padělání  

Jedná se o léčivý přípravek Herceptin 150 mg, inf. plv. csl. 1, šarže číslo H4707H03, doba použitelnosti 04/2020, podezřelý z padělání.

Balení byla v bulharské jazykové verzi a nebyla určena pro český trh.

Dle vyjádření držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Herceptin 150 mg, inf. plv. csl. 1, společnosti Roche Registration Limited, Welwyn Garden City, Velká Británie, nebyla uvedená šarže dodána na trh v ČR. Předmětná šarže nebyla identifikována ani v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek Herceptin 150 mg, 150mg inf. plv. csl. 1 je v České republice registrován centralizovanou procedurou a je indikován k léčbě karcinomu prsu a karcinomu žaludku.

 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Herceptin 150 mg, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

17. 3. 2017