ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Genotropin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Genotropin.   

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Genotropin, šarže N16648 s dobou použitelnosti 11/2022 a šarže B07514 s dobou použitelnosti 07/2022. Padělaná balení byla zachycena na území Brazílie. 

Šarže N16648 a B07514 nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Genotropin, spolčnost Pfizer spol. s r.o., potvrdil, že uvedené šarže nebyly dodány na trh v ČR.  

Léčivý přípravek Genotropin je v ČR registrován národním postupem a je indikován například k léčbě poruch růstu způsobených nedostatečnou sekrecí růstového hormonu. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Genotropin, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti 

19. 4. 2022