ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Gamimune N 5%

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku  Gamimune N 5%.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Gamimune N 5%. Padělaný přípravek byl zachycen na území Brazílie.

Léčivý přípravek Gamimune N 5% není v ČR registrován.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením léčivého přípravku Gamimune N 5%, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

Oddělení závad v jakosti

01.09.2022