ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Forxiga

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Forxiga  10 mg.   

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku  Forxiga 10 mg, velikost balení 28 tablet, původní šarže LM0204 s dobou použitelnosti 08/2021 byla změněna na šarži MJ0017 s dobou použitelnosti 06/2022. Padělaný přípravek byl zachycen pravděpodobně na území Mexika. 

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti AstraZeneca AB, Södertälje, potvrdil, že uvedené šarže nebyly dodány na trh v ČR.

Léčivý přípravek Forxiga 10 mg ve velikosti balení 28 tablet je v ČR registrován centralizovaným postupem a je indikován k léčbě Diabetes mellitus 2. typu, srdečního selhání a chronického onemocnění ledvin. Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Forxiga 10 mg, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

  

Oddělení závad v jakosti

24. 8. 2022