Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Fluzone® Quadrivalent Influenza Vaccine

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Fluzone® Quadrivalent Influenza Vaccine.  

Světová zdravotnická organizace informuje o výskytu padělku léčivého přípravku Fluzone® Quadrivalent Influenza Vaccine, šarže číslo EUH2174AC, doba použitelnosti 01/2022, šarže číslo EUH071AB, doba použitelnosti 01/2022 a šarže číslo E0H071AB, doba použitelnosti 01/2022.

Padělaná balení léčivého přípravku Fluzone® Quadrivalent Influenza Vaccine byla zachycena na území Mexika.

Výše uvedený léčivý přípravek není v ČR registrován a dotčené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivého přípravku Fluzone® Quadrivalent Influenza Vaccine a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti

11.12.2020