ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Fluarix Tetra Frasco Ampola Multi-dose/Fluarix Quadrivalent Multidose Vials - aktualizace ze dne 19.5.2020

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Fluarix Tetra Frasco Ampola Multi-dose/Fluarix Quadrivalent Multidose Vials v Brazílii  

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Fluarix Tetra Frasco Ampola Multi-dose/Fluarix Quadrivalent Multidose Vials, všechny šarže, doba použitelnosti není známa. Padělaná balení byla identifikována na území Brazílie a vyskytují se v lékové formě injekční suspenze v inj. lahvičkách.

V ČR není léčivý přípravek Fluarix Tetra v této lékové formě registrován, je registrován pouze v lékové formě injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce a v současné době není v ČR obchodován.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedeného léčivého přípravku Fluarix Tetra Frasco Ampola Multi-dose/Fluarix Quadrivalent Multidose Vials, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

                                                                                                        

Oddělení závad v jakosti

7. 5. 2020

Aktualizace ze dne 19.5.2020

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o výskytu dalších balení padělku léčivého přípravku Fluarix Tetra Frasco Ampola Multi-dose/Fluarix Quadrivalent Multidose Vials, šarže AFLCC453LA, doba použitelnosti 01/2020 a šarže AFLBA210AE, doba použitelnosti 01/2017. Padělaná balení byla identifikována na území Brazílie a vyskytují se v lékové formě injekční suspenze v inj. lahvičkách. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku přípravku Fluarix Tetra Frasco Ampola Multi-dose/Fluarix Quadrivalent Multidose Vials, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.