ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Evrysdi

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Evrysdi, 0,75mg/ml por. plv. sol.  

SÚKL obdržel od ukrajinské autority informaci o výskytu padělaných balení léčivého přípravku Evrysdi, 0,75Mmg/ml por. plv. sol., šarže číslo В1010, s neznámou dobou použitelnosti. 

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Roche Registration GmbH, Grenzach-Wyhlen, Německo, potvrdil, že uvedená šarže předmětného léčivého přípravku nebyla dodána na český trh. Výše uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek Evrysdi, 0,75mg/ml por. plv. sol. je v ČR registrován centralizovaným postupem a je indikován k léčbě spinální svalové atrofie. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Evrysdi, 0,75mg/ml por. plv. sol., a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti

12.5.2022