Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Eutropin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Eutropin 4UI.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Eutropin 4UI, č.š. UTR16024. 

Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie. 

Léčivý přípravek Eutropin 4UI není v ČR registrován a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Eutropin 4UI, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti

8.4.2021