ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Eutropin - aktualizace ze dne 20.4.2021

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Eutropin 4UI.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Eutropin 4UI, č.š. UTR16024. 

Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie. 

Léčivý přípravek Eutropin 4UI není v ČR registrován a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Eutropin 4UI, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti

8.4.2021

Aktualizace ze dne 20.4.2021

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority aktualizovanou informaci týkající se čísla šarže padělaného léčivého přípravku Eutropin 4UI, č.š. UTR16024. Správně má být uvedeno č.š. UTR19024.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Eutropin 4UI, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.