ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku EP.Dbol-10

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku EP.Dbol-10.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku EP.Dbol-10, velikost balení 100 tablet, šarže číslo není známo, datum expirace 01.06.2022. Padělané balení bylo zachyceno v Japonsku. 

Léčivý přípravek EP.Dbol-10 není v ČR registrovaný. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením léčivého přípravků EP.Dbol-10, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

  

Oddělení závad v jakosti

14. 6. 2024