ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Enterogermina

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Enterogermina ® 4 billion CFU.  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku přípravku Enterogermina ® 4 billion CFU, velikost balení 5 ml, šarže 0I030 (na sekundárním obalu) nebo 01041 (na primárním obalu), expirace 04/2023. Padělek byl zachycen pravděpodobně na území Mexika.

Léčivý přípravek Enterogermina ® 4 billion CFU, velikost balení 5 ml není v ČR registrován. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Enterogermina ® 4 billion CFU, velikost balení 5 ml, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti                    

17. 2. 2023