ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Eltroxin 50 mcg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Eltroxin 50 mcg Tablets  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Eltroxin 50 mcg Tablets, velikost balení 100 tablet, šarže B663895, doba použitelnosti 12/2025. Padělaná balená byla zachycena na území Egypta.

Léčivý přípravek Eltroxin 50 mcg Tablets, velikost balení 100 tablet není v ČR registrován a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Eltroxin 50 mcg, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti 

4. 5. 2023