ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 500UI.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 500UI, šarže W24975, doba použitelnosti 09/2025

Léčivý přípravek Dysport, 500SU inj. plv. sol. je v ČR registrován národním postupem. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Ipsen Pharma, Boulogne-Billancourt, Francie, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Dysport 500UI, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti

18. 6. 2024