ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 500 U

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 500 U, Powder for Solution for Injection.   

SÚKL obdržel od turecké regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 500 U, Powder for Solution for Injection, šarže U20520, doba použitelnosti 08/2023Padělaný přípravek byl zachycen na území Turecka. 

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Ipsen Pharma, Boulogne-Billancourt, Francie, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Léčivý přípravek Dysport, 500SU inj. plv. sol. 1 je v ČR registrován národním postupem. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Dysport 500 U, Powder for Solution for Injection, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

19.1.2023