ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 300U.   

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 300U, šarže W07209, doba použitelnosti 12/2024Padělaný přípravek byl zachycen pravděpodobně na území Brazílie. 

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Ipsen Pharma, Boulogne-Billancourt, Francie, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Léčivý přípravek Dysport v uvedené síle je v ČR registrován národním postupem. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Dysport 300U, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

  

Oddělení závad v jakosti 

23.6.2023