ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport, 500U.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport, 500U, šarže L25055, doba použitelnosti 02/2024Padělaný přípravek byl zachycen na území Brazílie. 

Léčivý přípravek Dysport, 500SU inj. plv. sol. 1 je v ČR registrován národním postupem a je indikován například k léčbě svalových spasmů. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci potvrdil, že tato šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Dysport, 500U, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti                    

10. 1. 2022