ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport - aktualizace ze dne 14. 10. 2022

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport, 500SU inj. plv. sol. 1.   

SÚKL obdržel od britské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport, 500SU inj. plv. sol. 1, šarže U14534, doba použitelnosti 11/2023Padělaný přípravek byl zachycen na území Velké Británie. 

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Ipsen Pharma, Boulogne-Billancourt, Grenzach-Wyhlen, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Léčivý přípravek Dysport, 500SU inj. plv. sol. 1 je v ČR registrován národním postupem a je indikován například k léčbě svalových spasmů. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Dysport, 500SU inj. plv. sol. 1, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti

   

22. 8. 2022

Aktualizace ze dne 14. 10. 2022

SÚKL obdržel od turecké regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport 500U, šarže U14534, doba použitlenosti 3/2023. Padělané balení bylo zachyceno v Turecku.