ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Durateston

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Durateston.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Duratestonšarže číslo 833804 s dobou použitelnosti 01/2025. 

Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie. 

Léčivý přípravek Durateston není v ČR registrovaný a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Durateston, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti

20.2.2024