ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Durateston

SÚKL upozorňuje na výskyt  balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Durateston.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělaných balení a balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Duratestonšarže číslo 749384 s dobou použitelnosti 10/2025 na obale a 01/2025 na ampuli. 

Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie. 

Léčivý přípravek Durateston není v ČR registrovaný a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Durateston, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti

1. 6. 2023