ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dolex Forte

SÚKL obdržel od irské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Dolex Forte.    

Irská regulační autorita informuje o výskytu padělku léčivého přípravku Dolex Forte, šarže č. A72D, doba použitelnosti 03/2018.

Padělaný léčivý přípravek byl zachycen na území Kolumbie. Čísla šarží sekundárního a primárního obalu se liší. Označení čísla šarže na sekundárním obalu padělaného balení odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce A72D. Doba použitelnosti uvedená na padělaném balení je 10/2018, správná doba použitelnosti originálního balení je 03/2018.

Označení čísla šarže na primárním obalu padělaného balení odpovídá originálnímu číslu šarže 130531. Doba použitelnosti uvedená na padělaném balení je 10/2018, správná doba použitelnosti originálního balení je 03/2017. Originální šarže byly určeny pro trh Kolumbie.

Léčivý přípravek Dolex Forte je v České republice registrován národní procedurou pod názvem Panadol Extra. Předmětné šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku potvrdil, že uvedené šarže nebyly dovezeny do České republiky.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti
4. 11. 2016