ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Desferal

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Desferal, 500 mg, inj. plv. sol. 10.    

SÚKL obdržel od íránské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Desferal 500 mg, inj. plv. sol. 10, šarže číslo SPX51, s dobou použitelnosti 12/2023. 

Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Íránu.

Léčivý přípravek Desferal, 500 mg, inj. plv. sol. 10 je v ČR registrován národním postupem a používá se k odstranění nadbytku železa nebo hliníku z organizmu.

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Novartis s.r.o., Praha, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána do České republiky. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Desferal, 500 mg, inj. plv. sol. 10, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.   

 

Oddělení závad v jakosti 

16.9.2021