ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Deposteron

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Deposteron 100mg/ml.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Deposteron 100mg/ml, šarže 2J5658.1. Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie. 

Léčivý přípravek Deposteron není v ČR registrovaný a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Deposteron 100mg/ml, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti

14.8.2023