ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Deca-Durabolin 50mg

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivého přípravku Deca-Durabolin 50mg, solution for injection 1 ml ampoule podezřelého z padělání.   

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu balení podezřelého z padělání léčivého přípravku Deca-Durabolin 50mg, solution for injection, 1 ml ampoule, šarže B6ZD1G, doba použitelnosti uvedená na obalu: 30.09.2025Šarže byla určena pro portugalský trh.

Léčivý přípravek Deca-Durabolin 50mg, solution for injection, 1 ml ampoule není v ČR registrován. Je však do ČR dovážen jako neregistrovaný. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Deca-Durabolin 50mg, solution for injection, 1 ml ampoule, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti

23.1.2023