ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Crestor, 10mg tbl. flm. 28

SÚKL obdržel hlášení od tchaj-wanské autority o výskytu padělku léčivého přípravku Crestor, 10mg tbl. flm. 28  

Tchaj-wanská regulační autorita informuje o záchytu padělku léčivého přípravku Crestor, 10mg tbl. flm. 28, šarže číslo MV503, doba použitelnosti 06/2018 a šarže číslo MK479, doba použitelnosti 04/2016.

Padělané léčivé přípravky byly zachyceny na území Tchaj-wanu a byly v čínské jazykové verzi.

Léčivý přípravek Crestor, 10mg tbl. flm. 28 je v České republice registrován národním postupem v české jazykové verzi, obsahuje léčivou látku rosuvastatinum a používá se k léčbě hypercholesterolemie a k prevenci kardiovaskulárních příhod.

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost AstraZeneca UK Limited, Cambridge, Velká Británie, potvrdil, že předmětné šarže nebyly dovezeny na trh v ČR. Dotčené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Léčivý přípravek není dovážen ani v rámci souběžného dovozu.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Crestor, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz .

 

Oddělení závad v jakosti

13. 3. 2017