Informace o výskytu padělku léčivého přípravku COVID-19 Vaccine BNT162b2

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku COVID-19 Vaccine BNT162b2 .  

SÚKL obdržel od WHO informaci o výskytu padělku léčivého přípravku COVID-19 Vaccine BNT162b2, č.š. 783201, s dobou použitelnosti 08/2024.

Padělaná balení v anglické jazykové verzi byla zachycena na území Mexika. Číslo šarže neodpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnost Pfizer spol. s r.o., potvrdil, že dotčená šarže nebyla dodána do České republiky. Šarže č. 783201 nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek COVID-19 Vaccine BNT162b2 je v ČR registrován centralizovaným postupem Společenství jako léčivý přípravek Comirnaty, 500 mcg/ml, inj. cnc. dis. 195 x 0,45 ml a používán pro prevenci onemocnění COVID-19, které způsobuje virus SARS-CoV-2.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku COVID-19 Vaccine BNT162b2, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

29. 3. 2021