Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Cialis 20 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Cialis 20 mg tbl. flm. 4x20mg  

SÚKL obdržel od thajské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Cialis 20 mg tbl. flm. 4x20mg, č.š. 05668, doba použitelnosti 07/2023

Padělaná balení byla nalezena pravděpodobně na území Thajska. Výrobce léčivého přípravku potvrdil, že uvedené číslo šarže neodpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Český zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Eli Lilly Nederland B.V., Utrecht, Nizozemsko, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána do České republiky. Uvedená šarže nebyla identifikovaná v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. 

Léčivý přípravek Cialis 20 mg je v ČR registrován centralizovým postupem a je indikován k léčbě erektilní dysfunkce u dospělých mužů.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Cialis 20 mg tbl. flm. 4x20mg, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

14.1.2021