ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Cefixime 400mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Cefixime 400mg.   

SÚKL obdržel od kanadské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Cefixime 400mg, šarže číslo MGJ516 , s dobou použitelnosti 07/2024. 

Léčivý přípravek Cefixime 400mg není v ČR registrován a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Cefixime, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

  

Oddělení závad v jakosti 

17. 1. 2024