ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Caltrate D3

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku  Caltrate D3, 600mg/400IU tbl. flm. 60  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Caltrate D3, 600mg/400IU tbl. flm. 60, šarže číslo R64248. Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Mexika.

Léčivý přípravek Caltrate D3, 600mg/400IU tbl. flm. 60 je v ČR registrován postupem vzájemného uznávání. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci potvrdil, že tato šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivého přípravku Caltrate D3, 600mg/400IU tbl. flm. 60, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

Oddělení závad v jakosti

15. 6. 2022