ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Botox

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Botox (Toxina botulínica A) 100U.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Botox (Toxina botulínica A) 100U, šarže číslo C3709C3, doba použitelnosti uvedená na obale padělaného balení 05/2025.

Padělaný přípravek byl zachycen na území Brazílie a brazilský zástupce držitele rozhodnutí o registraci potvrdil, že číslo šarže C3709C3 je originálním číslem šarže výrobce. Originální šarže byla vyrobena 09/2014 a její doba použitelnosti je 08/2017, je tedy již proexspirovaná. 

Léčivý přípravek Botox, 100U inj. plv. sol. 1, je v ČR registrován. Uvedená šarže nebyla za posledních pět let identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Botox (Toxina botulínica A) 100U,  a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.  

Oddělení závad v jakosti

21.6.2023