ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Botox

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Botox® (Toxina botulínica Tipo A) 100U  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělků léčivého přípravku přípravku Botox® (Toxina botulínica Tipo A) 100U, šarže C3709C3 s dobou použitelnosti 07/2023, šarže C6933C3  s dobou použitelnosti 03/2024, šarže C7654C3F s dobou použitelnosti 04/2025 a téže šarže s dobou použitelnosti 04/2023 a šarže C6835C3 s dobou použitelnosti 10/2024 - 12/2024. Paděleky byl zachyceny pravděpodobně na území Mexika.

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost AbbVie s.r.o., Praha, potvrdil, že uvedené šarže nebyly dodány na trh v ČR.

Léčivý přípravek Botox® je v ČR registrovaný. Uvedené šarže nebyly za posledních pět let identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Botox® (Toxina botulínica Tipo A) 100U, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti 

9. 6. 2023