ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Botox

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Botox® (toxina botulínica A) 100U  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku přípravku Botox® (toxina botulínica A) 100U, šarže C6835C3 s datem expirace 10/2024 nebo 12/2024. Padělek byl zachycen pravděpodobně na území Brazílie.

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost AbbVie s.r.o., Praha, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Léčivý přípravek Botox® je v ČR registrovaný. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Botox® (toxina botulínica A) 100U, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti 

14. 3. 2023