ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Botox, 300U

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Botox (toxina botulínica) 300U inj.sol.    

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Botox (toxina botulínica) 300U inj.sol., šarže C7211C4 s datem expirace 08/2026. Padělek byl zachycen pravděpodobně na území Brazílie.

V uvedené síle není léčivý přípravek v ČR registrován. Výše uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Botox (toxina botulínica) 300U inj.sol., a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti 

15.2.2024